Cíle Fondu spravedlivé transformace

 

Zvýšení konkurenceschopnosti MSP

Zaměření

Cílem je zakládání a růst konkurenceschopnosti MSP na území Ústeckého kraje podporou šíření a zavádění technologií a služeb s vyšší přidanou hodnotou, zvýšení počtu nových a rychle rostoucích podnikatelských subjektů a realizace nových podnikatelských záměrů.

Hlavní cílové skupiny

Podnikatelské subjekty (MSP); organizace pro výzkum a šíření znalostí; výzkumné a inovační infrastruktury.

Oblasti intervencí

Podporovány budou následující aktivity:

  • Investice do fixního kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků za účelem výroby zboží nebo poskytování služeb.
  • Pořízení výrobních strojů a zařízení; pořízení či rekonstrukce staveb využívaných k podnikatelské činnosti; pořízení technologických postupů, programů a licencí a software.
  • Zavádění digitalizace v podnicích včetně nezbytné analýzy procesů a návazné investiční podpory pro nasazování digitálních řešení.
  • Odborná příprava a vzdělávání zaměstnanců spojená se zaváděním nových technologií ve firmách za účelem zlepšení technických, průmyslových a organizačních kapacit pro další rozvoj výrobků a služeb.
  • Nástroje pro zakládání mikropodniků a MSP; podpůrné nástroje pro MSP ve fázi poklesu.
  • Podpora proof of concept projektů MSP.
  • Podpůrné nástroje pro další rozvoj a růst MSP (služby expertů, služby inovačního ekosystému).
Zvýšení konkurenceschopnosti MSP

Mám zájem o bližší informace:❬   Zpět

 

asistenční centrumTento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Hospodářská komoraPartnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz