Cíle Fondu spravedlivé transformace

 

Rozvoj komunitní energetiky

Zaměření

Cílem intervencí je zavádění systémových opatření směřujících ke zmírnění ekonomických, sociální a environmentálních dopadů energetické transformace. Cílem je realizovat aktivity podporující dostupnost zdrojů energie jak ve smyslu finančním, tak prostorovém a institucionálním.

Typy příjemců

Kraj; organizace zřizované nebo zakládané krajem; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; svazky obcí; místní akční skupiny, družstva.

Oblasti intervencí

Za účelem naplňování SC jsou očekávány zejména tyto aktivity:

  • Zvedení energetického managementu na úrovni Ústeckého kraje (KEM) s cílem poskytování metodické podpory městům a obcím v regionu při rozvoji OZE a zvyšování účinnosti užití energie (včetně pomoci s přípravou projektů do OPŽP, ModFondu a dalších programů).
  • Vznik Energetické agentury Ústeckého kraje jako nástroje pro úspěšné zavádění energetického managementu v regionu.
  • Realizace pilotních projektů komunitní energetiky pro odzkoušení možné budoucí role kraje včetně nastavení technických a legislativních nástrojů pro podporu vzniku energetických společenství v regionu.
  • Vznik regionální Platformy pro komunitní energetiku – sdružování energetických společenství, výměna zkušeností, společné projekty.
  • Podpora vzniku energetických společenství v regionu (pro členy Platformy pro komunitní energetiku).
  • Systémová integrace energetických zdrojů vč. dalších sektorů (doprava, odpadové hospodářství apod.).
  • Založení Fondu úspor Ústeckého kraje jako finančního nástroje využívajícího zisky ze zavádění energetických úspor pro dlouhodobý rozvoj energetického managementu,
  • přípravu projektů energetické efektivnosti a kofinancování integrovaných projektů v oblasti udržitelné energetiky.
Rozvoj komunitní energetiky

Mám zájem o bližší informace:❬   Zpět

 

asistenční centrumTento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Hospodářská komoraPartnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz